Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

Khảo sát trẻ 4 tuổi

  • Trường Mầm non Bắc Hồng
  • 11-05-2016
  • 42.0 KB
PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH CÔNG HOA XÃ HÔI CHỦ NGHIA VIÊT NAM TRƯỜNG MẪU GIÁO VẠN LƯƠNG Đôc lâp – Tự do – Hanh phuc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI Năm học 2013 -2014 Họ và tên trẻ: …………………………………………………………………………………………..…………………………………… Ngày sinh:…………………………………………………………..; Học lớp:……………………………………………….…………... KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG BÀI TẬP ĐẠT CHƯA ĐẠT GHI CHÚ 1. Biết tên, tuổi, giới tính của bản thân? Biết nói được tên lớp, tên trường của trẻ đang học? 2. Trẻ nhận biết và phòng tránh những vật/hành động nguy hiểm, nơi không an toàn ( bàn là đang dùng, bếp đang nấu, vật nhọn sắc, leo trèo trên bàn ghế, bể chứa nước, giếng, cống…) 3. Nêu một số thực phẩm cùng nhóm? 4. Ném trúng đích nằm ngang (xa 2m). Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m trong khoảng 10 giây 5. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10? 6. Biết vị trí của vật so với bản thân? 7. Trẻ đọc một bài thơ hoặc ca dao, đồng dao. 8. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu. 9. Hát thuộc một bài hát đúng độ tuổi và biết thể hiện cảm xúc khi hát? 10. Có một số kỹ năng tạo hình đơn giản: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang…, tô màu; xé, cắt theo đường thẳng, đường cong.. tạo thành sản phẩm đơn giản? Tổng cộng Xếp loại: ……………………….……… Ghi chú: Từ 70 % bài tập trở lên : Xếp loại Đạt Dưới 70% bài tập: Xếp loại Chưa đạt Ngày tháng năm 2014 GIÁO VIÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top