Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

Các danh hiệu thi đua và những chỉ tiêu chính của trường MN Bắc Hồng

vn_trng_500_02

1. Các danh hiệu thi đua đã đạt được

1.1. Danh hiệu tập thể

* Năm học 2011-2012

- Đạt danh hiệu: Trường tiên tiến

* Năm học 2012 – 2013

- Đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến ”

- Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

* Năm học 2014 – 2015

- Đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến ”

- Trường đạt chất lượng giáo dục cấp độ I

- Chi bộ luôn luôn đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh

- Năm 2014 chi bộ được Huyện ủy tặng giấy khen  "Chi bộ xuất sắc tiêu biểu"

- Công đoàn luôn  đạt vững mạnh, xuất sắc

- Chi đoàn xuất sắc

1.2. Danh hiệu cá nhân

* Năm học 2011-2012:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 10 đ/c

* Năm học 2012-2013:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 10 đ/c

* Năm học 2013-2014:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 9 đ/c

* Năm học 2014-2015:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 10 đ/c

- 1 SKKN xếp loại C cấp Thành Phố

2. Chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học 2015 - 2016

2.1. Tập thể

- Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến.

- Chi bộ Đảng:              Xuất sắc, tiêu biểu.

- Công đoàn:                 Xuất sắc.

- Chi đoàn:                    Xuất sắc.

2.2. Cá nhân

Lao động tiên tiến cấp trường: 51đ/c

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 10 đ/c

14:47 06/07/2016
271
Chưa ai thích bài này
Top