Menu
Đăng nhập Đăng ký

Nội dung chính

Danh sách cán bộ, giáo viên của trường mầm non Bắc Hồng

tp_th_cn_b_gv_nh_trng_500_02

1. Danh sách phân công giáo viên 

gvmn_bac_hong_1_500_01gvmn_bac_hong_2_500_01gvmn_bac_hong_3_500_01gvmn_bac_hong_4_500_01gvmn_bac_hong_5_500_01

2. Tổng hợp

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV trong nhà trường: 81

+ Tổng số giáo viên trong nhà trường: 59 đồng chí

Trong đó:

Tốt nghiệp Đại học: 23 giáo viên. Chiếm 39 %

Tốt nghiệp Cao Đẳng: 9 giáo viên. Chiếm 15 %

Tốt nghiệp TCCN: 27 giáo viên. Chiếm 67 %

14:51 06/07/2016
544
Chưa ai thích bài này
Top