1. Các danh hiệu thi đua đã đạt được 1.1. Danh hiệu tập thể * Năm học 2011-2012 - Đạt danh hiệu: Trường tiên tiến * Năm học 2012 – 2013 - Đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến ” - Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 * Năm học 2014 – 2015 - Đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến ” - Trường đạt chất lượng giáo dục cấp độ I - Chi bộ luôn luôn đạt Chi bộ...